Мета і завдання Форуму

Шановні колеги!

Процес «Довкілля для Європи» являє собою унікальне партнерство держав-членів Європейської Економічної Комісії Організації Об’єднаних Націй (ЄЕК ООН) та організацій системи ООН. Це важлива платформа для забезпечення діалогу і співробітництва не тільки між урядами, але і з міжнародними структурами, неурядовими організаціями і приватним сектором у галузі охорони довкілля та сталого розвитку. Функції секретаріату цього Процесу виконує ЄЕК ООН. Процес «Довкілля для Європи» розпочався із Першої Пан-Європейської Конференції міністрів охорони навколишнього середовища, яка відбулася у замку Добржиш біля Праги 21-23 червня 1991 року. З того часу було проведено вже вісім таких конференцій міністрів. За 25 років діяльності ми завдячуємо процесу «Довкілля для Європи» цілим рядом досягнень та здобутків, серед основних із них варто відзначити Рамкову конвенцію про охорону та сталий розвиток Карпат, Орхуську конвенцію, Протоколи до Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані, Загальноєвропейську стратегію поступового припинення використання етильованого бензину, Протоколи щодо захисту атмосферного повітря, Протокол про реєстри викидів і перенесення забруднювачів до Орхуської конвенції, Протокол про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції Еспоо, Стратегію ЄЕК ООН щодо освіти для сталого розвитку тощо. В цьому (2016) році в м. Батумі (Грузія) було проведено Восьму конференцію міністрів, де обговорювалися такі питання як екологізація економіки в загальноєвропейському регіоні, підвищення якості повітря в інтересах поліпшення стану навколишнього середовища і здоров'я людини, освіта в інтересах сталого розвитку та інші.

Процес «Довкілля для Європи» без сумніву є надзвичайно важливим для формування екологічної політики, охорони довкілля та забезпечення сталого розвитку у міжнародному контексті, однак в діяльності даного процесу є сенс тільки у тому випадку, коли всі прийняті документи та рішення будуть впроваджені на локальному рівні і приноситимуть певний результат. А тут вже не обійтися без поширення обізнаності серед місцевих громад.

Проектом ЄС-ОГС «Зміцнення системи екологічного управління на основі розвитку потенціалу організацій громадянського суспільства», який реалізується ПМГ ПРООН/ГЕФ, розпочата діяльність щодо популяризації та інформування результатів діяльності процесу «Довкілля для Європи» серед громадських ініціатив та інших зацікавлених сторін.

Хотілося б дізнатися ваші думки та очікування щодо даної ініціативи, тому просимо Вас приєднатися до дискусій на даному Форумі.

Також просимо Вас у цьому розділі публікувати свої думки щодо мети і завдань Форуму, ваші побажання щодо його роботи тощо.